Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kan deles i to hovedgrupper:

• Essensiell (primær) hypertensjon. Det betyr høyt blodtrykk som vi ikke kjenner årsaken til. Omtrent 90 % av alle som har høyt blodtrykk, har denne formen.

* Dette er tilbakemeldinger fra våre tidligere pasienter, og slike resultater kan ikke garanteres eller loves.

• Sekundær hypertensjon. Med sekundær hypertensjon mener vi høyt blodtrykk som er forårsaket av sykdom i et annet organ, for eksempel nyresykdom.

Årsakssammenhengen til høyt blodtrykk er sammensatt og til dels uavklart. Arvelige faktorer spiller en stor rolle, men livsstil med for eksempel lite mosjon, stort saltinntak og vektøkning er også sterkt medvirkende faktorer.

Høyt blodtrykk er også arvelig. Om en eller begge av foreldrene dine har høyt blodtrykk, er det stor sjanse for at du også kan få det.

Høyt blodtrykk kan du også få om du er overvektig, stresset, mosjonerer lite, røyker, drikker mye alkohol og har et dårlig kosthold.

Høyt blodtrykk kan medføre at du får hodepine, blir svimmel, får pustevansker og opplever synsforstyrrelser.

Hva kan du gjøre?

Det beste er å snakke med fastlegen din.

Han vil ta en helsesjekk på deg, og om det er nødvendig vil han gi deg legemidler som kan gjøre blodtrykket ditt stabilt.

Er du overvektig er det lurt å tenke på mosjon, kosthold og gå ned i vekt.

Veldig mange som sliter med høyt blodtrykk, er overvektige. Og har fått høyt blodtrykk som en konsekvens av dette. Mange velger i dag å gjøre en Slankeoperasjoner, og det er vitenskapelig bevist at ca 80% av de som gjør en slankeoperasjon i dag, blir kvitt sitt høye blodtrykk, for alltid! Man slipper bruke medisiner for dette resten av livet! En kjent kirurg i Oslo har uttalt, at han ikke vet om noen andre operasjoner der man blir kvitt en kronisk sykdom, slik man blir ved å gjøre en slankeoperasjon! Og dette har jo flere gevinster på sikt, man slipper unna med økt risiko for blandt annet hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

* Dette er tilbakemeldinger fra våre tidligere pasienter, og slike resultater kan ikke garanteres eller loves.

Dette er noe du bør tenke alvorlig på! Kontakt oss gjerne for mer informasjon, gå inn på overvekts-operasjoner.no, finn kontaktskjema der!