Refluks

Reflukssykdom er en av de hyppigste plagene fra fordøyelseskanalen. Det betyr at syre kommer opp i spiserøret, det er normalt og gir ofte ingen plager. Det er først når mengden syre blir for stor eller eksponeringen for hyppig at dette gir en så kalt reflukssykdom.

ÅRSAKER

Reflukssykdom skyldes ofte en kombinasjon av flere uheldige faktorer: Dårlig lukkefunksjon i overgangen mot magesekken fører til at spiserøret blir mer utsatt for syreangrep enn normalt. Glidebrokk eller svekket lukkemuskel er de viktigste årsakene til dårlig lukning. Dårlig muskelfunksjon i spiserøret fører til at syren som kommer opp, ikke renses ut fort nok. Mengden av syre i magesekken betyr og noe, og høyt bukhuletrykk slik vi ser hos blant annet overvektige øker reflukstendensen.

SYMPTOMER

Sure oppstøt, brenning bak brystbenet og eventuelt oppgulp av surt mageinnhold er de vanligste plagene. Hvis sykdommen vedvarer, vil noen utvikle spiserørsbetennelse med sårdannelse nederst i spiserøret. Dette kan i sin tur føre til både smerter og svelgevansker hos enkelte.

I sjeldnere tilfeller kan reflukssykdom føre til tannskader (pga. syreskade på emaljen) eller luftveisplager, f.eks. astma.

Hvis du veldig mye plager og har svelgebesvær er det vanlig å ta en gastroskopi for å se etter spiserørsbetennelse og/eller trange partier. Dette er noe legen din sende deg til.

Mange opplever at de må gå på syrenøytraliserende midler for å få dette til å bli bedre, men beste medisinen er vekten. Det gjøres også kirurgi på de som er hardest rammet av reflux, der medisiner ikke hjelper lenger.

Er du overvektig, vil det hjelpe å gå ned i vekt. Da vil du merke forskjell på refluks plagene du har.

Mange har valgt å gjøre en slankeoperasjon for å bli kvitt reflux symptomene. I de aller tilfellene, vil du bli kvitt dine reflux plager gjennom å gjøre en Gastric Bypass. Gjennom å gjøre denne typen prosedyre, vil man koble vekk den delen av magesekken som gjør at galle/magesyre vil komme opp i magesekken til spiserøret.

Det finnes selvfølgelig en «vanlig» reflux operasjon også, men dette skal være smertefullt sies det, og noen opplever at reflux kommer tilbake igjen etter noen års symtomfrihet.

Dette behøver du ikke være urolig for om du gjør en Gastric Bypass! Ta kontakt med oss, og vi vil gi deg mer informasjon om hvordan du kan løse dette! For alltid! Gå inn på overvekts-operasjoner.no, og fyll i kontaktformulæret der, og vi vil ta kontakt!